descarca-programe.ro | Afli ultimele versiuni ale programelor contabile - 2023
ANAF - pagina oficială
DEPUNE declarații online
VERIFICĂ declarații online

65Declaratia 112
Actualizare: 29 noiembrie 2023

1Declaratia 100 (include Declaratia rectificativa 710)
Actualizare: 21 noiembrie 2023

81DECLARATIA UNICA privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
Actualizare: 17 noiembrie 2023

100S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016
Actualizare: 16 noiembrie 2023

20 Formarea si preluarea pe OPFV a numarului de evidenta a platii pentru Decizii de impunere si Documente de constatare amenda - format HTML
Actualizare: 15 octombrie 2023

102 D8 - Cerere de acordare a esalonarii la plata
Actualizare: 02 octombrie 2023

8 Declaratia 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata
Actualizare: 25 septembrie 2023

87 F1129 - Ordinul de plata multiplu electronic (OPME)
Actualizare: 20 septembrie 2023

103 D7 - Cerere de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata
Actualizare: 19 septembrie 2023

94 Z11 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente
Actualizare: 18 septembrie 2023

10 Declaratie recapitulativa 390 privind livrarile sau achizitiile intracomunitare de bunuri
Actualizare: 10 august 2023

79 S1051 - S1052 - S1053 - S1054 - Raportari anuale la 31 decembrie 2022 intocmite in conformitate cu prevederile Instructiunii ASF nr.1/2016 privind intocmirea si depunerea situatiei financiare anuale si a raportarii anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Actualizare: 25 mai 2023

13 Situatii financiare anuale 2022 (S1002, S1003, S1004, S1005)
Actualizare: 23 mai 2023

72 S1020 S1021 S1022 Raportari contabile anuale incheiate la 31.12.2022 intocmite de catre unele institutii de credit autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, si anume: S1020 - banci persoane juridice romane, S1021 - sucursale ale unor institutii de credit straine, S1022 - organizatii cooperatiste de credit
Actualizare: 23 mai 2023

23 Ordin de plata/Foi de varsamant
Actualizare: 19 mai 2023

99 168 - Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune
Actualizare: 11 mai 2023

28 S1019 - Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2022, intocmite de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, respectiv traderii si consultantii de investitii
Actualizare: 09 mai 2023

30 S1040 S1041 - Raportari contabile anuale la 31 decembrie 2022 intocmite de catre entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
Actualizare: 28 aprilie 2023

7 Declaratia 101 privind impozitul pe profit
Actualizare: 24 aprilie 2023

74 S1024 - S1043 Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2022 aferente entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private, respectiv societati de pensii private, brokeri de pensii private si Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Actualizare: 12 aprilie 2023

34 Declaratia informativa 208
Actualizare: 10 aprilie 2023

83 Revisal - versiunea 6.0.9 a aplicatiei poate fi instalata numai daca exista deja pe statia de lucru versiunea 6.0.8 sau nu ati avut nicio alta versiune de Revisal instalata anterior.Pentru instalarea Revisal 6.0.9 nu este necesara dezinstalarea versiunii anterioare a aplicatiei Revisal, 6.0.8.
Actualizare: 10 aprilie 2023

75 S1026 - Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2022 intocmit de Fondul de Garantare Depozite Bancare.
Actualizare: 06 aprilie 2023

73 S1023 - S1044 Situatii financiare anuale la 31.12.2022. S1023 - Situatii financiare anuale intocmite de catre: a) institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare; b) institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata. S1044 - Situatii financiare anuale intocmite de catre Sucursale din Romania ale institutiilor straine de tipul celor de la lit. a) si c).
Actualizare: 05 aprilie 2023

78 S1047-S1048-S1049 Situatii financiare anuale la 31.12.2022, intocmite de catre unele institutii de credit autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, si anume: S1047 - banci persoane juridice romane, S1048 - sucursale ale unor institutii de credit straine, S1049 - organizatii cooperatiste de credit
Actualizare: 05 aprilie 2023

69 Declaratia 700 (vector fiscal)
Actualizare: 31 martie 2023

14 Situatii financiare anuale 2022 - ONG - in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
Actualizare: 27 martie 2023

39 Declaratia 224 - Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania
Actualizare: 17 martie 2023

25 S1010 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2022 de catre societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare
Actualizare: 14 martie 2023

71 S1011 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2022 de catre brokerii de asigurare
Actualizare: 14 martie 2023

80 S1061 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2022 de catre asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative
Actualizare: 14 martie 2023

82 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/impozitul suportat de platitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti
Actualizare: 08 martie 2023

92 Z07 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania
Actualizare: 08 martie 2023

90 Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania
Actualizare: 27 februarie 2023

89 Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice rezidente in Romania
Actualizare: 23 februarie 2023

91 Z05 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta
Actualizare: 23 februarie 2023

93 Z09 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine
Actualizare: 23 februarie 2023

95 Z13 - Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfasurarii activitatii in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine
Actualizare: 23 februarie 2023

96 Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania
Actualizare: 23 februarie 2023

97 Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania
Actualizare: 23 februarie 2023

3 Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile pierderile realizate, pe beneficiari de venit
Actualizare: 20 februarie 2023

22 Ordin de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice
Actualizare: 27 ianuarie 2023

88 173 - Cerere privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit
Actualizare: 02 noiembrie 2022

11 Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
Actualizare: 30 mai 2022

29 S1039 - Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare
Actualizare: 08 martie 2022

61 S1046 - Declaratie de inactivitate
Actualizare: 12 ianuarie 2022

76 S1030 - Situatii financiare anuale consolidate 31 decembrie 2022
Actualizare: 12 ianuarie 2022

77 S1042 - Situatii financiare anuale pentru entitatile prevazute la art. 27 din OMFP nr. 2844/2016 si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilitatii (inclusiv pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu IFRS si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic).
Actualizare: 12 ianuarie 2022

104 D5 - Cerere de acordare a esalonarii la plata
Actualizare: 08 noiembrie 2021

70 Document de confirmare
Actualizare: 29 iunie 2021

84 CA807 - Cerere de acord pentru finantare, in baza H.G. nr. 807/2014
Actualizare: 19 aprilie 2021

85 C807 - Formular atasare documente, in baza H.G. nr. 807/2014
Actualizare: 19 aprilie 2021

86 CP807 - Cerere de plata a ajutorului de stat, in baza H.G. nr.807/2014
Actualizare: 12 aprilie 2021

98 163 - Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale
Actualizare: 15 februarie 2021

42 Declaratia 311
Actualizare: 29 ianuarie 2021

21 Notificare 097 privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
Actualizare: 15 ianuarie 2021

9 Declaratia 301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata
Actualizare: 22 octombrie 2020

101 S1100 Monitorizarea aplicarii prevederilor OUG nr. 109/2011 de catre intreprinderile publice conform OMFP 1952/2018, cu modificari si completari ulterioare
Actualizare: 15 iunie 2020

2 Decont 120 privind accizele
Actualizare: 24 martie 2020

16 Aplicatia DUKIntegrator
Actualizare: 03 februarie 2020

17 Declaratia informativa 392
Actualizare: 23 ianuarie 2020

37 Revisal - versiunea 6.0.7 a aplicatiei poate fi instalata numai daca exista deja pe statia de lucru versiunea 6.0.6 sau nu ati avut nicio alta versiune de Revisal instalata anterior.Pentru instalarea Revisal 6.0.7 nu este necesara dezinstalarea versiunii anterioare a aplicatiei Revisal, 6.0.6. Utilizatorii care au instalata versiunea 5.0.8 a aplicatiei, in mod obligatoriu, isi vor instala mai intai versiunea 6.0.5 a aplicatiei si ulterior, vor efectua trecerea la versiunea 6.0.6, dupa care vor instala versiunea 6.0.7.
Actualizare: 01 iunie 2019

40 Declaratia 020 - Declaratie de inregistrare fiscala - Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal
Actualizare: 14 ianuarie 2018

44 Declaratia 070 Declaratie de inregistrare fiscala - Declaratie de mentiuni - Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
Actualizare: 10 ianuarie 2018

41 Declaratia 307 - Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea sau corectia ajustarilor sau regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Actualizare: 05 decembrie 2017

46 Declaratia 200
Actualizare: 04 mai 2017

56 Declaratia 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
Actualizare: 15 ianuarie 2017

66 Ghid de instalare si utilizare Revisal 6.0.6
Actualizare: 25 noiembrie 2016

67 Raspunsuri la intrebari frecvente privind registrul Revisal 6.0.6 (actualizat la data de 25.11.2016)
Actualizare: 25 noiembrie 2016

68 Descarca Revisal vers. 6.0.5/29.04.2016 (Nota: cei care instaleaza pentru prima data Revisalul isi vor instala intai versiunea 6.0.5, apoi vor instala versiunea 6.0.6)
Actualizare: 29 aprilie 2016

Codul Fiscal actualizat
Transformare XML EFactura (UBL) in PDF
REVISAL
Registrul Comerțului
ONRC Online
Caută COR
Caută CAEN
Caută în Planul de conturi
Caută în Funcționarea conturilor
Filtrare coduri CAEN pentru întocmire acte Registrul Comerțului (coduri și denumire)
Filtrare coduri CAEN pentru întocmire acte Registrul Comerțului (doar coduri)
Generează declarația 150 (depunere declarații online)
Rambursare TVA
Registru persoane înregistrate în scop de TVA
Registru TVA la încasare
Registru plată defalcată TVA
Registru contribuabili inactivi sau reactivați
Registru VIES
Administrația Fondului pentru Mediu (online.afm.ro)